řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi