portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
nº. (número)
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi