korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
대개 (대략)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
학사
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
전하
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi