japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m.(午前中)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
おおよそ
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
・・・宛てに
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
文学士
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
中央ヨーロッパ標準時
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
殿下
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
すなわち
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
法人組織
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
有限会社
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
該当なし
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
No.
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
毎年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (午後)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
裏面に続く
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
副大統領
Druhý ve velení po prezidentovi