italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
ca. (circa)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
num.
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi