dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi