arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
تقريبا
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
رقم
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi