anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem) : avant midi
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
approx. (approximativement)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
attn. (à l'attention de)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licence
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
HEC (heure d'Europe centrale)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R. (Son Altesse Royale)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
c.à.d (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Société Anonyme)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/a (non applicable)
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
n° (numéro)
no. (number)
Používá se pro objednávky
p. a. (par an)
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem) : après-midi
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
V.P. (vice-président)
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi