thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
eli
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
per vuosi
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi