švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
eli
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
per vuosi
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi