rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
eli
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
per vuosi
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi