řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
eli
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
per vuosi
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi