portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
eli
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
nº. (número)
Používá se pro objednávky
per vuosi
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi