nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
eli
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
per vuosi
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi