německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
eli
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
per vuosi
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi