maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
eli
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
per vuosi
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi