korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
대개 (대략)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
학사
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
전하
Titul pro čestné členy
eli
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
per vuosi
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi