italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
ca. (circa)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
eli
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
num.
Používá se pro objednávky
per vuosi
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi