hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
लगभग
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
eli
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
क्रं.
Používá se pro objednávky
per vuosi
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi