esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
eli
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
no. (numero)
Používá se pro objednávky
per vuosi
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi