dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
eli
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
per vuosi
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi