česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
eli
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
per vuosi
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi