arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
تقريبا
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
eli
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
رقم
Používá se pro objednávky
per vuosi
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi