anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

aamup.
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
n. (noin)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
...henkilön käsiteltäväksi
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
eli
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
Oy (osakeyhtiö)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Rajavastuuyhtiö
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ei saatavilla
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (numero)
no. (number)
Používá se pro objednávky
per vuosi
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
käännä sivu
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Varapresidentti
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi