turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
tahmini
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
huzurunda
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
no. (numara)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi