thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi