švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi