španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi