rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
... часов утра
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
ca. (circa -ровно)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
прямо в руки
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Его величество
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
т.е. (то есть)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
непригодный
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
№ (номер)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
.../год (в год)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
... часов вечера
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
см. далее (смотри далее)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
Премьер
Druhý ve velení po prezidentovi