rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi