řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi