portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
A/C (aos cuidados de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
V.A. (Vossa Alteza)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
S/A (sociedade anônima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
Ltda. (limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
n/a (não aplicável)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nº. (número)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
por ano
anual
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
Vide verso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
Vice Presidente
Druhý ve velení po prezidentovi