polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
ok. (około)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nr (numer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi