nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi