maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi