japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m.(午前中)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
おおよそ
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
・・・宛てに
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
文学士
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
中央ヨーロッパ標準時
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
殿下
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
すなわち
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
法人組織
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
有限会社
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
該当なし
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
No.
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
毎年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (午後)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
裏面に続く
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
副大統領
Druhý ve velení po prezidentovi