italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
ca. (circa)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
num.
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi