francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Licence
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi