finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
n. (noin)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi