dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi