česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi