arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
تقريبا
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
رقم
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi