anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
proks. (proksimume)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
atn. (al la atento de)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
B.A. (Bachelor of Arts)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Centreŭropa Tempo)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
t.e. (tio estas)
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
korp. (korpigita)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Lgt. (limigita)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
n/u (ne uzebla)
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
no. (numero)
no. (number)
Používá se pro objednávky
p.a. (per annum)
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
BR (bonvolu reversi)
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vicprezidanto)
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi