španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

om morgenen
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
att. (attention)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
BA (Bachelor)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
dvs. (det vil sige)
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
A/S (aktieselskab)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ikke tilgængelig
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
pr. år (pro anno)
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vende
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
vicedirektør
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi