korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

om morgenen
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (cirka)
대개 (대략)
Používá pro odhad
att. (attention)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
BA (Bachelor)
학사
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
전하
Titul pro čestné členy
dvs. (det vil sige)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
A/S (aktieselskab)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ikke tilgængelig
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
pr. år (pro anno)
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
om eftermiddagen
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vende
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
vicedirektør
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi