francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

om morgenen
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (cirka)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
att. (attention)
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
BA (Bachelor)
Licence
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
dvs. (det vil sige)
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
A/S (aktieselskab)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ikke tilgængelig
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
pr. år (pro anno)
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vende
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
vicedirektør
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi