anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

om morgenen
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
att. (attention)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
BA (Bachelor)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
A/S (aktieselskab)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ikke tilgængelig
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (nummer)
no. (number)
Používá se pro objednávky
pr. år (pro anno)
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
om eftermiddagen
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
vende
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
vicedirektør
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi