thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
请...注意
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
每年
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi