švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
请...注意
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
每年
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi