rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

上午
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
大约
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
请...注意
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
文学学士
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
欧洲中部时间
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
尊敬的
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
有限责任公司
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
股份有限公司
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
不适用
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
订购号
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
每年
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
下午
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
请翻面
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
副总裁
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi